Domů

O projektu

Zprávy o udržitelnosti projektu

2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

VIŠEGRADSKÁ PAMĚŤ ČI VIŠEGRADSKÉ PAMĚTI?

 Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů.                          

Doubravka Olšáková / Kristina Kaiserová (eds.)

Publikace ke stažení zde

Čítanka textů 2. díl ke stažení zde

 

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích (vzdělávací film)

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky CZ.1.07/1.1.00/14.0040

Školy mohou požádat o uspořádání metodicko-didaktických seminářů určené k práci s výukovým materiálem (tyto ale budou hrazeny jejich účastníky)

O projektu

Cílem projektu je podpora zvyšování kvality v počátečním vzdělávání a usnadnění implementace kurikulární reformy prostřednictvím obohacení nabídky výukových materiálů z oblasti historicko-společenské. Tohoto cíle projekt dosáhne vytvořením 6 dílů vzdělávacího dokumentárního filmu s tematikou patriotismu, nacionalismu a národovectví v českých zemích od středověku po současnost, doplněného o dobové zvukové nahrávky a unikátní archivní materiály a především o metodickou příručku pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů. Výukový materiál bude evaluován na 5 seminářích pro žáky a pedagogy z vybraných škol v ČR (celkem 150 podpořených žáků a 15 pedagogů), na základě výstupů evaluace dopracován a na konci projektu bude pro tuto výukovou pomůcku požádáno o doložku MŠMT.

Nositelem projektu je Ústav slovansko-germánských studií a vybrané katedry Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, což zajistí jak vysokou odbornou, tak i didaktickou úroveň výstupů projektu.

Klíčové aktivity

01 Rešerše zdrojů a příprava metodicko-didaktické opory
02 Technická realizace výstupů
03 Evaluace

Celkový rozpočet (přidělená dotace): 5 723 788,79 Kč

Doba realizace: říjen 2010 - září 2013

logolinkESF